Kontrola EPS IFS 7002
U┼ż├şvate─żsk├ę hodnotenie: / 1
Slab├ęDobr├ę 
Nap├şsal Ado Kamen   
Štvrtok, 10 Február 2011 21:40
Obsah ─Źl├ínku
Kontrola EPS IFS 7002
Mesa─Źn├í kontrola IFS7002
┼átvr┼ąro─Źn├í kontrola IFS7002
Ro─Źn├í kontrola IFS7002
Cel├Ż ─Źl├ínok

Denná kontrola IFS7002

a)kontrola zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania po┼żiaru, stavu signalizovania poruchy a stavu skúšania

 svieti iba zelená LED- indikátor elektrického napájania

                   nebliká      - spolo─Źný indikátor po┼żiaru – nebliká ─Źervená LED

                   nesvieti     - spolo─Źný  indikátor poruchy

                   nesvieti     - indikátor Systémová porucha

                   nesvieti    - indikátor poruchy napájania

                   nesvieti    - indikátor dezaktivované /vypnuté komponenty

                   nesvieti    - indikátor Test

 

Takýto stav sa pova┼żuje za stav pokoja – do prevádzkovej knihy zapíšeme „bez závad“. Ak sú nejaké odchýlky od stavu pokoja, zistené stavy sa zaznamenávajú do prevádzkovej knihy „zápis“ a napíšeme k stavu komentár :

  • Stav po┼żiaru – bliká  spolo─Źný indikátor po┼żiaru  / na obrazovke sa automaticky objaví text s miestom po┼żiaru / obsluha koná pod─ża interných po┼żiarnopoplachových smerníc objektu. Po zistení stavu hlásenia, sa táto udalos┼ą zapíše do prevádzkovej knihy EPS. „po┼żiar“ - a napíšeme k stavu po┼żiar komentár.
  • Stav poruchy si vy─Źítame po stla─Źení v menu „zoznamy“

Ak ide o krátkodobú poruchu, napr. krátkodobý výpadok elektrického prúdu, tak zápis do prevádzkovej knihy nevykonávame. Ke─Ć ide o dlhodobý výpadok z neznámej prí─Źiny, alebo o dlhodobý nahlásený výpadok el. prúdu, v takom prípade prijímame opatrenia takého charakteru, aby sa nemohlo sta┼ą, ┼że objekt zostane nestrá┼żený. Akumulátory sú navrhované tak, aby ústred┼ła bola v ─Źinnosti z náhradného zdroja minimálne 24 hodín v stave pokoja.

  • Stav dezaktívácie/vypnutia si vy─Źítame po stla─Źení v menu „zoznamy“ – ak sme informovaný z predchádzajúceho d┼ła o dôvodoch dezaktívácie,  do prevádzkovej knihy opakovane píšeme znak . Ak sme zistili, ┼że pominuli dôvody na stav dezaktívácie, napravíme tento stav. 
  • Stav Testu si vy─Źítame po stla─Źení v menu „zoznamy“ – ak sme informovaný z predchádzajúceho d┼ła o dôvodoch testovania,  do prevádzkovej knihy opakovane píšeme „TEST“ Ak sme zistili, ┼że pominuli dôvody na stav Testovania, napravíme tento stav. 

Záznam do prevádzkovej knihy sa píše spolu s dátumom jej vykonania, menom, priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala


Mesa─Źná kontrola IFS 7002

a)kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia
•Nie je potrebné manuálne vykonáva┼ą. Ústred┼ła neustále kontroluje stav akumulátorov.

b)kontrola výstupov na ovládanie po┼żiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy – ak ide o po┼żiarnotechnické zariadenia ovládané vstupno-výstupnými jednotkami, tieto jednotky si systém strá┼żí softwarom, preto nie je potrebná manuálna kontrola týchto jednotiek. Kontrolujú sa iba vtedy, ak bola vykonaná inicializácia v re┼żime nastavenia, alebo ak typ poruchy odkazuje na chybu takejto vstupno-výstupnej jednotky FD7203. Kontrola samotného po┼żiarnotechnického zariadenia je v kompetencii vykonávate─ża kontroly samotného po┼żiarnotechnického zariadenia.

c)aktivácia jedného hlási─Źa (ka┼żdý mesiac z inej zóny) / pozor.. zabezpe─Źi┼ą pripojené zaruadenia
 pred ne┼żiadúcim spustením

d) aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.
 

Vykona┼ą záznam do prevádzkovej knihyspolu s dátumom jej vykonania, menom, priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala.


Štvr┼ąro─Źná kontrola IFS 7002

a)kontrola náhradného napájacieho zdroja,
- vykona┼ą mesa─Źnú kontrolu ústredne a tabla pod─ża vyššie uvedeného pokynu

b)kontrola hlási─Źov po┼żiaru
ba)kontrola ─Źistoty hlási─Źov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlási─Źov a odstránenia povrchovej ne─Źistoty
– v menu „Zoznamy“ skontrolujeme stav prvkov. Ak údr┼żbu vykonáva externý zamestnanec servisu, optickú komoru doporu─Źujeme vy─Źisti┼ą ak sú vä─Źšie odchýlky ako 15 % zne─Źistenia komôr optických hlási─Źov, najmä ak ide o prvky v priestoroch s ─Źastým zvyšovaním týchto hodnôt. Hlási─Źe FD7130 a FD 7160 majú optickú komoru odolnú vo─Źi be┼żnému zne─Źisteniu /mušky, jemný prach, preto sa mô┼żeme spolieha┼ą na samodiagnostiku ústred┼łou IFS 7002, ktorá v─Źas zahlási potrebu vy─Źistenia hlási─Źa. Kontrolu je mo┼żné vykona┼ą diagnostickým softwarom, ktorý je dodaný bezplatne ku ka┼żdej ústredni.
bb)funk─Źná kontrola hlási─Źov po┼żiaru – vykonávame pod─ża odporú─Źania výrobcu hlási─Źa
bc)kontrola ─Źinnosti signálneho svietidla pripojeného na hlási─Ź po┼żiaru
c)funk─Źná skúška výstupov
- vykonávame v menu „Nastavenia“ / submenu „skúška“. /Pozor na ne┼żiaduce spustenie po┼żiarnotechnických zariadení

d)kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe – na nedostatky záznamu upozor┼łujeme u┼żívate─ża.

Vykona┼ą záznam do prevádzkovej knihy spolu s dátumom jej vykonania, menom, priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala.
 


Ro─Źná kontrola IFS7002

a)vykona┼ą kontrolu funk─Źnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej po┼żiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj
- testerom akumulátorov skontrolova┼ą kapacitu akumulátorov a zmera┼ą celkový odber celého systému v k─żude aj pri poplachu. Pod─ża nasledovného vzorca zisti┼ą ─Źi kapacita akumulátora je posta─Źujúca pre spo─żahlivú prevádzku min. 24 hodín. (ak nie je ur─Źená prísnejšia podmienka 72 hodín). Na prehodnotenie kapacity akumulátorov sa ─Źasto zabudne pri dodato─Źnom rozširovaní systému.
C24 = 1,25(23,75h . Ik─żud + 0,25h . Ipopl.)
konštanta 1,25 je prevrátená hodnota 80 % kapacity, ktorú treba pou┼żi┼ą pre vplyv starnutia na kapacitu akumulátora
Ak nie je k dispozícii tester akumulátorov, vypnú┼ą sie┼ąové napájanie(isti─Ź) a zmera┼ą skuto─Źný ─Źas chodu na zálo┼żný zdroj. Meria sa pokles napätia (12V - 1,5 V – hrani─Źná hodnota pod─ża výrobcom daných technických parametrov). Po 24. hodinách chodu na zálo┼żný zdroj napätie akumulátorov nesmie klesnú┼ą pod 10,5 V.
b)Vykona┼ą kontrolu funk─Źnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a dopl┼łujúcich zariadení
ba)kontrolu povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho o─Źistenia
bb)kontrolu utesnenia, vodi─Źov, dotiahnutia spojov, poistkových vlo┼żiek, svorkovníc
bc)kontrolu jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora
bd)kontrolu napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlási─Źových liniek pri pokojovom prúde
bf)kontrolu prepojenia jednotlivých zariadení
c)Vykona┼ą kontrola hlási─Źov po┼żiaru
ca)kontrolu funk─Źných parametrov hlási─Źov
– v menu zoznamy. Kontrolu je mo┼żné vykona┼ą diagnostickým softwarom, ktorý je dodaný bezplatne ku ka┼żdej ústredni.
cb) vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vy─Źistenia
cc) vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlási─Źa vrátane vy─Źistenia


─Äalej postupova┼ą v zmysle STN 33 1500, 33 2000-1, 33 2000.4-41 a ─Ćalších súvisiacich STN, ak ide o kontrolu zariadenia súbe┼żne s vykonávaním odbornej prehliadky vyhradeného elektrického zariadenia v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z,
O stave zariadenia informova┼ą u┼żívate─ża. Zdôraz┼łova┼ą dôle┼żitos┼ą paragrafového znenia vyhl. 726/2002 Z.z. najmä § 13 a 14., ako aj to, ┼że funk─Źnos┼ą kontrolovaného zariadenia nemusí automaticky sp─║┼ła┼ą po┼żiadavky po┼żiarnej bezpe─Źnosti stavby, ak stavba obsahuje nechránené priestory s rizikom vzniku a šírenia po┼żiaru.
Upozor┼łujeme na potrebu prítomnosti trvalej obsluhy, alebo na po┼żiadavky na prenosové zariadenie a dia─żkový doh─żad pre prípad bez obslu┼żnej prevádzky, ako aj na potrebu zabezpe─Źenia rýchleho zásahu na takýchto prevádzkach, aby v prípade hlásenia po┼żiaru bol adekvátny protipo┼żiarny zásah.
 

 

Ste

Pocitadlo.sk

. navstevnik tychto stranok